Avläsning av vattenmätare januari 2018

Vi ber er att göra självavläsning av er vattenmätare.

E-posta uppgifterna till info@fornby.org.

De uppgifter som ska framgå är:

Adress,
Nummer på mätare,
Mätarställning i kbm,
Avläsningsdag och
Telefon dagtid.

Bifoga gärna foto på vattenmätaren

Senast den 25 januari vill vi ha er vattenavläsning.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Fornby samfällighetsförening

Laddning av elbilar

Laddning av elbilar för boende som tillhör GA20 hanteras enligt följande:

  1. Installation av snabbladdare i den vanliga laddstolpen bekostas av fastighetsägaren
  2. Installationen ska göras av behörig elektriker
  3. Fastighetsägaren informerar styrelsen att installation kommer att göras/har gjorts (info@fornby.org)
  4. Fastighetsägaren håller själv reda på hur mycket el som förbrukas
  5. I januari varje år rapporterar fastighetsägaren årets förbrukning, till styrelsen (info@fornby.org)
  6. Föreningen debiterar i april fastighetsägaren skillnaden mellan normalförbrukning och faktiskt förbrukning