Protokoll från årsstämma 2020

Protokoll från årsstämman 16 maj 2020 finns nu i soprummen samt här.

Vänliga hälsningar

Styrelsen