SE HIT!

Styrelsen söker intresserade som kan bereda frågor som lades fram på årsstämman och bilda arbetsgrupper som jobbar med dessa.

– Försäljning av mark

– Gemensam lokal (att bygga och hyra ut)

– Grill, bollplank till lekplatsen

Vid intresse skicka ett e-mail till info@fornby.org