Styrelsen

Styrelsen består av följande personer

Ordförande
Karolina Kjellberg, Arkeologvägen 32

Kassör
Fredrik Jansson, Jan Fridegårds väg 10

Ledamöter
Maria Wigenfeldt,  Jan Fridegårds väg 52
Ove Kärf, Jan Fridegårds väg 3
Gunilla Stridh Ekman, Arkeologvägen 34c

Suppleanter
Martin Jansson, Jan Fridegårds väg 12
Trudel Berggren, Jan Fridegårds väg 38
Anders Hellberg, Jan Fridegårds väg 18