Styrelsen

Styrelsen består av följande personer

Ordförande
Martin Jansson

Ledamöter
Ove Kärf
Patrik Sandberg
Fredrik Jansson (kassör)
Viktor Sundén

Suppleanter
Tony Erling (sekreterare)
Anders Hellberg
Linda Embring