Styrelsen

Styrelsen består av följande personer

Ordförande
Karolina Kjellberg, Arkeologvägen 32

Kassör
Charlotte Cehlin, Jan Fridegårds väg 9

Ledamöter
Maria Wigenfeldt,  Jan Fridegårds väg 52
Bo Dahlén, Jan Fridegårds väg 7
Gunilla Stridh Ekman, Arkeologvägen 34c

Adjungerad
Fredrik Jansson, Jan Fridegårds väg 10

Suppleanter
Martin Jansson, Jan Fridegårds väg 12
Trudel Berggren, Jan Fridegårds väg 38
Anders Hellberg, Jan Fridegårds väg 18