Styrelsen

Styrelsen består av följande personer

Ordförande
Martin Jansson

Ledamöter
Ove Kärf
Fredrik Jansson (kassör)
Viktor Sundén
Anders Hellberg

Suppleanter
Tony Erling (sekreterare)
Linda Embring