Styrelsen

Styrelsen består av följande personer

Ordförande
Martin Jansson

Ledamöter
Gunilla Molin
Ove Kärf
Patrik Sandberg
Eva Jordarp
Viktor Sundén

Suppleant
Tony Erling