Städdag 2023-10-22 14:00

Söndag den 22/10 kl 14 så startar höstens städdag i samfälligheten.

Vi kommer tillsammans jobba med trädbeskärning av rönnbärs-allén samt övriga allmänna ytors träd. I samband med detta tänker vi också fortsätta bytet av gamla eller trasiga glödlampor i samfällighetens lyktstolpar.

Samling vid lekplatsen kl 14.00, ta gärna med egna redskap för beskärning. Vi kommer ha en container uppställd för att kunna slänga grenar och ris så vi slipper åka till återvinningen själva. Observera att enbart trädgårdsavfall får slängas i containern, skulle annat åka ner får vi betala för felsorteringen.

Träden kommer beskäras i syfte att ”höja” kronan, dvs ta bort de nedersta grenarna. Men även ta bort grenar som hänger in på tomter eller hänger ut på cykel/bil-väg eller p-plats. Ett separat mejl med information kommer ut till er som bor i de fastigheter som vi ser särskilt berörs då ni har grenar som hänger in på er tomt.

Vi ber alla att bidra till denna dag i möjligaste mån, ifall vi inte får ihop tillräckligt med folk så kommer vi istället behöva hyra in en firma som utför arbetet åt oss vilket då belastar samfällighets kassa.

Har du inte möjlighet att delta just på söndag så går det lika bra att göra en insats i förväg. Containern finns på plats redan på fredag och passar det bättre för dig att starta före städdagen så går det såklart bra. Har man frågor om beskärningen eller hur man kan bidra så är det bara att kontakta styrelsen.

Om du bor med tomt intill allén utmed lekparken:
Er tomt berörs särskilt då träden står i nära anslutning till er med överhängande grenar. Vi ser därför gärna att ni deltar under beskärningen av de träden så vi tillsammans kan få till ett bra resultat och skydda underliggande häck/staket. Vissa grenar kan kräva att vi behöver såga dem inifrån er tomt så att ni är även är beredda på det. För att få till ett smidigt arbete ber vi er flytta saker som riskerar att skadas av fallande grenar, såsom utemöbler/blomkrukor etc.

Väl mött!

Styrelsen