Får du ingen e-post?

Om du inte får e-post från samfällighetsföreningen kan det vara så att din e-postadress i föreningens lista saknas eller är felaktig. Anmäl gärna din e-postadress till info(a)fornby.org. Du kan även höra av dig för att kontrollera vilken e-postadress som är registrerad och vid behov byta. Det går bra att registrera flera e-postadresser på varje fastighet.

Väl mött!
Styrelsen