Protokoll från årsstämma 2023

Protokollet från Fornby samfällighetsförenings årsstämma 2023 finns här samt inom kort i miljöstugorna.