Protokoll från årsstämma

Protokollet från Fornby samfällighetsförenings årsstämma 2021 finns här samt inom kort i miljöstugorna.