Laddning av elbilar

Laddning av elbilar för boende som tillhör GA20 hanteras enligt följande:

  1. Installation av snabbladdare i den vanliga laddstolpen bekostas av fastighetsägaren
  2. Installationen ska göras av behörig elektriker
  3. Fastighetsägaren informerar styrelsen att installation kommer att göras/har gjorts (info@fornby.org)
  4. Fastighetsägaren håller själv reda på hur mycket el som förbrukas
  5. I januari varje år rapporterar fastighetsägaren årets förbrukning, till styrelsen (info@fornby.org)
  6. Föreningen debiterar i april fastighetsägaren skillnaden mellan normalförbrukning och faktiskt förbrukning