VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA OCH STÄDDAG 2023

Lördag 13 maj kl. 10:00 samlas vi i lekparken för årsstämma. Tag med något att sitta på. Efter stämman, ca kl. 11:00, blir det städ- och fixdag som avslutas med korv och fika. Se mer information i kallelsen, budget, årsredovisning och verksamhetsberättelse här nedan.

Kallelse till årsstämma 2023

Årsredovisning 2022

Budget 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Motion om styrelsens arvode:

Två motioner har inkommit som rör förslag om att införa arvode för styrelsen. Styrelsen består av fem ledamöter och tre suppleanter och har i alla år gjort sitt arbete ideellt, med en årlig gemensam middag som enda ersättning. Styrelsens förslag till stämman är att ett arvode per år om totalt ett prisbasbelopp (52 500 kr för år 2023) utgår till styrelsen att fördela sinsemellan. Förslaget från styrelsen är att arvode utgår från och med 2024-01-01 då det inte ryms inom den budget som ligger för 2023. Förhoppningen är att detta ska leda till en enklare process för valberedningen att få in nya personer i styrelsen, vilket länge varit ett problem.

Väl mött!

Styrelsen