Fornbyloppet 2014

I samband med fixardagen den 17 maj så anordnar vi Fornbyloppet för barnen i området.

Deltagare: Alla barn i alla åldrar som bor inom Fornby Samfällighetsförening.
Datum: 17 maj (i samband med städdagen)
Start: Gemensam start kl. 11.00
Hur: Springa, jogga eller gå
Start och mål: Bakom fotbollsmålet på asfaltsvägen.

Banan är snitslad med rödvita band, ta gångvägen mellan Jan Fridegårds väg 24 och 26 , förbi den nya grillplatsen som kommunen byggt, ut på ängen, följ grusvägen runt mot Österledens förskola, runda Österledens förskola på utsidan, sväng höger innan nya området med hus, över den grusbelagda uppställningsytan, korsa Greta Arvidsson väg för att sedan anlända målet.

Banans längd är ca 1km.

Alla barn får medalj och saft vid målet
Efteråt bjuder samfälligheten på hamburgare vid lekplatsen.
Alla som inte deltar i loppet ser vi gärna som aktiva påhejare utmed rundan! Varmt välkomna!

Anmälan sker via samma formulär som anmälan till fixardagen: Länk till formulär