Vattenförbrukning

Som tidigare rapporterats så har vi en differens i vattenförbrukningen; våra årliga mätaravläsningar ligger på cirka 9000 kubikmeter per år för våra fastigheter medan Uppsala vatten läser av 14000 kubikmeter.
Styrelsen har granskat inrapporterade förbrukningar för de senaste åren och kommit fram till att felet har funnits tidigare och att det alltså är ett ursprungligt fel.

Felet är bedömt vara för stort för att kunna härledas till felavläsningar, det har inte heller ökat i och med förskolan eller Fornby Sagas tillkomst.
Problemet har diskuterats med Riksbyggen och möte kring detta kommer att ske i augusti när alla parter är tillbaka från semestrar.