Mer information

Vi har lagt till mer information under sidan som heter ”Nyttig information”

Där finns det nu information till dig som flyttar till eller från Fornby. Där kommer det även finnas information angående nyckelhanteringen i området också.