Kategoriarkiv: Allmänt

Avläsning av vattenmätare januari 2018

Vi ber er att göra självavläsning av er vattenmätare.

E-posta uppgifterna till info@fornby.org.

De uppgifter som ska framgå är:

Adress,
Nummer på mätare,
Mätarställning i kbm,
Avläsningsdag och
Telefon dagtid.

Bifoga gärna foto på vattenmätaren

Senast den 25 januari vill vi ha er vattenavläsning.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Fornby samfällighetsförening

Städdag 2016!

Inför vårens städdag den 14 maj söker styrelsen intresserade som kan bilda en arbetsgrupp som ansvarar för planering och genomförande av denna städdag.

Anmäl ditt intresse till styrelsen via info@fornby.org

Vid eventuella frågor kontakta Peter Hagström JFV 40

Mob: 070-231 96 85

E-post: pethag@kth.se

 

VATTENAVLÄSNING

Hej,

Nu är det dags att läsa av er vattenförbrukning. Fyll i formuläret som ni har fått i er brevlåda och lämna i Fredrik Janssons brevlåda på Jan Fridegårds väg 10. Alternativt så e-postar ni uppgifterna till info@fornby.org

Uppgifterna som vi behöver är:

Adress

Mätarnummer

Mätarställning i kbm

Avläsningsdag

Telefon dagtid

 

Gör det nu!

 

Vattenavstängning 12/10 kl 03.00-04.00

Med anledning av den ännu icke lösta problematiken med den stora differens vi ser mellan faktisk vattenförbrukning och det vi debiteras så kommer vi att stänga av vattnet nu på Söndag (12/10) mellan 03.00-04-00. Detta gör vi för att förhoppningsvis kunna påvisa det ”svinn” som uppenbart existerar. För er innebär detta att under denna tiden (03-04) kommer det inte vara möjligt att använda något vatten. Har ni några funderingar kring detta så hör gärna av er.

Mats Falk gm Styrelsen

Debitering GA17 – GA20

Gemensamhetsanläggning 17 (GA17) är kostnader för vägar, belysning och gästparkeringarna. Typiska kostnader i denna anläggning är snöröjning, sandning, borttag av snö och sand, el, försäkring och administrationskostnader. Beslutad budget på årsstämman är 232 tkr.

Gemensamhetsanläggning 18 (GA18) är kostnader för alla grönytor, miljöstationer och bredband, telefon och kanalpaket. Typiska kostnader i denna anläggning är kostnader för gräsklippning, jord, sand, bredband, sophämtning, försäkring och administrationskostnader. Beslutad budget på årsstämman är 508 tkr.

Gemensamhetsanläggning 19 (GA19) är kostnader för alla vatten och avlopp. Typiska kostnader i denna anläggning är debiteringar från Uppsala Vatten, kostnader för försäkring och administrationskostnader. Beslutad budget på årsstämman är 336 tkr.

Gemensamhetsanläggning 20 (GA20)  är parkeringar. Efter att ha gått igenom debiteringen för jul-sep upptäcktes att ni som har en del i gemensamhetsanläggningen GA 20 inte har blivit debiterade. I debitering för okt-dec har detta hanterats genom att två kvartal har debiterats vid debiteringen för kvartal 4, dvs 705,73 kronor för de som har två andelar och 352,87 kronor för er som har en andel, se tabell nedan. Typiska kostnader i denna anläggning är el och administrationskostnader. Bedlutad budget på årsstämman är 35 tkr

Vill ni veta mer om de olika gemensamhetsanläggningarna och vad dessa innehåller och ert andelstal i respektive gemensamhetsanläggning kan ni logga in på lantmäteriets hemsida.

https://etjanster.lantmateriet.se/minfastighet/

Hör av er till Fredrik Jansson om ni har frågor eller funderingar. Jag bor på Jan Fridegårdsväg 10, tele 018-502099.

Länk till beslutad budget

Anmälan till fixardag den 20 september 2014

Lördagen den 20 september 2014 är det återigen dags för fixardag.
Vi träffas vid lekplatsen kl. 10. Den avslutas senast kl. 15, och följs därefter av fyllnadsval vid lekplatsen. På kvällen har vi en gemensam kräftskiva. Kräftor och dryck tar var och en då med själva. Föreningen står dock för tillbehör till kräftorna, och håller grillar tända, ifall någon vill grilla till barnen.

En barnaktivitet kommer också att anordnas under dagen.

Anmälan till lunch och kräftskiva görs via denna länk.  Vi vore tacksamma om ni i samband med den anmälan även anger e-postadresser som vi kan använda oss av för vidare informationsspridning i framtiden.