Kategoriarkiv: Allmänt

Upptagning grus, utläggning farthinder

Entreprenören kommer påbörja grusupptagning nu efter påsk. Bra om carports, häckkanter samt parkeringsplatser sopas under påsken så att så mycket grus som möjligt kan tas upp! Radhus med parkering på gemensam parkering får gärna sopa ut gruset mot mitten. Notera att det inte ingår i entreprenörens uppdrag att ta upp löv.

När gruset är upptaget lägger vi ut våra farthinder. Styrelsen har noterat att hastigheten på fordon i området ibland är alldeles för hög. Det gäller inte bara utomstående utan flera som bor i området. Det är gångfart som gäller i området och det vore skönt om alla tänkte på hastigheten så vi slipper olyckor och/eller dålig stämning utmed gatorna.

Grusgången mellan hörnet på JFV och Huges väg kommer breddas, asfalteras och förses med belysning. Detta är kommunens mark och arbetet pågår nu.

Nytt avtal med Telia för Internet och TV

Avtalet med Telia för Internet och kabel-TV har gått ut, och därmed finns ingen garanti längre för routrar och TV-boxar. Vidare har det ett flertal gånger meddelats styrelsen om problem med Internet och TV. Det har också uttrycks önskemål om ökad bandbredd från dagens 100/100 Mb/s.

Styrelsen har nu tecknat nytt avtal med Telia. I detta ingår uppdatering av router, högre bandbredd samt en ny TV-box. Avtalet är löper i fem år, och aktiveras i augusti 2024.

Läs mer om uppdateringen här: 240326_Uppdatering av Internet

Upplever du problem med Internet finns lite tips här: Felsökning Internet

Får du ingen e-post?

Om du inte får e-post från samfällighetsföreningen kan det vara så att din e-postadress i föreningens lista saknas eller är felaktig. Anmäl gärna din e-postadress till info(a)fornby.org. Du kan även höra av dig för att kontrollera vilken e-postadress som är registrerad och vid behov byta. Det går bra att registrera flera e-postadresser på varje fastighet.

Väl mött!
Styrelsen

Städdag 2023-10-22 14:00

Söndag den 22/10 kl 14 så startar höstens städdag i samfälligheten.

Vi kommer tillsammans jobba med trädbeskärning av rönnbärs-allén samt övriga allmänna ytors träd. I samband med detta tänker vi också fortsätta bytet av gamla eller trasiga glödlampor i samfällighetens lyktstolpar.

Samling vid lekplatsen kl 14.00, ta gärna med egna redskap för beskärning. Vi kommer ha en container uppställd för att kunna slänga grenar och ris så vi slipper åka till återvinningen själva. Observera att enbart trädgårdsavfall får slängas i containern, skulle annat åka ner får vi betala för felsorteringen.

Träden kommer beskäras i syfte att ”höja” kronan, dvs ta bort de nedersta grenarna. Men även ta bort grenar som hänger in på tomter eller hänger ut på cykel/bil-väg eller p-plats. Ett separat mejl med information kommer ut till er som bor i de fastigheter som vi ser särskilt berörs då ni har grenar som hänger in på er tomt.

Vi ber alla att bidra till denna dag i möjligaste mån, ifall vi inte får ihop tillräckligt med folk så kommer vi istället behöva hyra in en firma som utför arbetet åt oss vilket då belastar samfällighets kassa.

Har du inte möjlighet att delta just på söndag så går det lika bra att göra en insats i förväg. Containern finns på plats redan på fredag och passar det bättre för dig att starta före städdagen så går det såklart bra. Har man frågor om beskärningen eller hur man kan bidra så är det bara att kontakta styrelsen.

Om du bor med tomt intill allén utmed lekparken:
Er tomt berörs särskilt då träden står i nära anslutning till er med överhängande grenar. Vi ser därför gärna att ni deltar under beskärningen av de träden så vi tillsammans kan få till ett bra resultat och skydda underliggande häck/staket. Vissa grenar kan kräva att vi behöver såga dem inifrån er tomt så att ni är även är beredda på det. För att få till ett smidigt arbete ber vi er flytta saker som riskerar att skadas av fallande grenar, såsom utemöbler/blomkrukor etc.

Väl mött!

Styrelsen

Avläsning av vattenmätare januari 2018

Vi ber er att göra självavläsning av er vattenmätare.

E-posta uppgifterna till info@fornby.org.

De uppgifter som ska framgå är:

Adress,
Nummer på mätare,
Mätarställning i kbm,
Avläsningsdag och
Telefon dagtid.

Bifoga gärna foto på vattenmätaren

Senast den 25 januari vill vi ha er vattenavläsning.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Fornby samfällighetsförening

Städdag 2016!

Inför vårens städdag den 14 maj söker styrelsen intresserade som kan bilda en arbetsgrupp som ansvarar för planering och genomförande av denna städdag.

Anmäl ditt intresse till styrelsen via info@fornby.org

Vid eventuella frågor kontakta Peter Hagström JFV 40

Mob: 070-231 96 85

E-post: pethag@kth.se