Använd inte parkeringen vid gruppboendet

Gästparkeringen vid gruppboendet på Arkeologvägen får inte användas fram till årsskiftet 2013-2014. Erlandsson bygg och Riksbyggen har tillåtelse att nyttja ytan under tiden som husen i etapp 1 får sina fasader åtgärdade.

Från och med augusti 2013 och fram till årsskiftet nyttjar Erlandsson bygg och Riksbyggen hela gästparkeringen som avlastningsyta, parkering för sina fordon med mera. Varken boende i Fornby eller våra besökare får ställa någonting på parkeringen under denna period eftersom Erlandsson bygg och Riksbyggen får använda ytan mot ersättning.

Välkommen till grillfest och städdag!

Den 24 augusti 2013 är det grillfest och städdag för alla boende i Fornby. Vi lär känna varandra samtidigt som vi gemensamt skapar ett trivsammare område. Tillsammans rensar vi ogräs, städar soprum, målar staket med mera. Dagen avslutas sedan med att Samfälligheten Fornby bjuder på grillfest!

Tider
Start: 9.00
Korvgrillning: 12.00
Avslut: 14.00
Grillfest: 18.00

Vi hoppas att så många som möjligt deltar eftersom detta är ett sätt att sänka föreningens kostnader. Om vi slipper anlita externa leverantörer till enklare arbeten märks det också på din samfällighetsavgift.

Hjälp inför festen

Vi behöver hjälp med planering och hantering av grillningen. Hör gärna av dig till styrelsen för Samfälligheten Fornby om du kan hjälpa till. E-posta till samfällighetens gemensamma e-postadress: info@fornby.org, eller prata med någon av styrelsemedlemmarna.

Miljöstationen på Greta Arwidssons väg

Nu har Swesafe varit här och reparerat dörren till miljöstugan på Greta Arwidssons väg. Vi har fått en ny låslösning utan vred på insidan, en riktigt dörrstängare samt ett nedfällbart dörrstopp.

Anledningen till att låset har gått sönder ett flertal gånger under sommaren är att kärlen slår i dörren när dessa töms. Och då skadas vredet.

Information om nyckelhantering

Nycklar för husen i Fornby hanteras inte av samfälligheten eftersom varje hus är enskild egendom.

Om ni har behov av fler nycklar ska ni vända er till Riksbyggen som kan hänvisa er till rätt låsfirma. Observera att samfälligheten inte kan eller behöver skriva något intyg för att ni ska få ut era nycklar.

Det som brukar krävas för att göra en kopia är att du kan visa köpekontrakt samt giltig legitimation.