Felaktiga fakturor från Telia

Det har kommit till styrelsens kännedom att Telia fortfarande debiterar en del hushåll i området på abonnemangskostnaden 99 kronor per månad. Avgiften som gäller telefoni ska ingå i samfällighetens centrala avtal.

Kontrollera dina Teliafakturor noga och kontakta Telias kundtjänst ifall ditt hushåll betalar för mycket. Då ska felet åtgärdas och du får dina pengar tillbaka.

Kontakta Telias kundtjänst på telefonnummer: 90200