Lås dörrar och förråd

En kväll i augusti glömde en boende i Fornby att låsa bildörrarna. Dagen efter var bilbarnstolarna lossade från sina fästen, vilket som tur var upptäcktes.

Med anledning av detta vill styrelsen för samfälligheten påminna alla boende om att låsa sina dörrar samt att vara uppmärksamma på händelser och intryck som kan vara ett brott eller förberedelse till brott.

Läs mer om grannsamverkan på polisens webbplats.

https://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Brottsforebyggande-arbete/Grannsamverkan/