Upptagning grus, utläggning farthinder

Entreprenören kommer påbörja grusupptagning nu efter påsk. Bra om carports, häckkanter samt parkeringsplatser sopas under påsken så att så mycket grus som möjligt kan tas upp! Radhus med parkering på gemensam parkering får gärna sopa ut gruset mot mitten. Notera att det inte ingår i entreprenörens uppdrag att ta upp löv.

När gruset är upptaget lägger vi ut våra farthinder. Styrelsen har noterat att hastigheten på fordon i området ibland är alldeles för hög. Det gäller inte bara utomstående utan flera som bor i området. Det är gångfart som gäller i området och det vore skönt om alla tänkte på hastigheten så vi slipper olyckor och/eller dålig stämning utmed gatorna.

Grusgången mellan hörnet på JFV och Huges väg kommer breddas, asfalteras och förses med belysning. Detta är kommunens mark och arbetet pågår nu.