Avläsning av vattenmätare januari 2018

Vi ber er att göra självavläsning av er vattenmätare.

E-posta uppgifterna till info@fornby.org.

De uppgifter som ska framgå är:

Adress,
Nummer på mätare,
Mätarställning i kbm,
Avläsningsdag och
Telefon dagtid.

Bifoga gärna foto på vattenmätaren

Senast den 25 januari vill vi ha er vattenavläsning.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Fornby samfällighetsförening