Informationsmöte rörande eventuell försäljning av samfälld mark

Hej,

Den 26 september 2017 klockan 19.00 kallas alla intresserade till ett informationsmöte i Gamla Uppsala skolas matsal rörande eventuell försäljning av samfälld mark till enskilda fastighetsägare.

Läs underlag nedan!

Underlag informationsmöte

Kartunderlag

Mvh,

Styrelsen