Välkommen till grillfest och städdag!

Den 24 augusti 2013 är det grillfest och städdag för alla boende i Fornby. Vi lär känna varandra samtidigt som vi gemensamt skapar ett trivsammare område. Tillsammans rensar vi ogräs, städar soprum, målar staket med mera. Dagen avslutas sedan med att Samfälligheten Fornby bjuder på grillfest!

Tider
Start: 9.00
Korvgrillning: 12.00
Avslut: 14.00
Grillfest: 18.00

Vi hoppas att så många som möjligt deltar eftersom detta är ett sätt att sänka föreningens kostnader. Om vi slipper anlita externa leverantörer till enklare arbeten märks det också på din samfällighetsavgift.

Hjälp inför festen

Vi behöver hjälp med planering och hantering av grillningen. Hör gärna av dig till styrelsen för Samfälligheten Fornby om du kan hjälpa till. E-posta till samfällighetens gemensamma e-postadress: info@fornby.org, eller prata med någon av styrelsemedlemmarna.

Miljöstationen på Greta Arwidssons väg

Nu har Swesafe varit här och reparerat dörren till miljöstugan på Greta Arwidssons väg. Vi har fått en ny låslösning utan vred på insidan, en riktigt dörrstängare samt ett nedfällbart dörrstopp.

Anledningen till att låset har gått sönder ett flertal gånger under sommaren är att kärlen slår i dörren när dessa töms. Och då skadas vredet.

Information om nyckelhantering

Nycklar för husen i Fornby hanteras inte av samfälligheten eftersom varje hus är enskild egendom.

Om ni har behov av fler nycklar ska ni vända er till Riksbyggen som kan hänvisa er till rätt låsfirma. Observera att samfälligheten inte kan eller behöver skriva något intyg för att ni ska få ut era nycklar.

Det som brukar krävas för att göra en kopia är att du kan visa köpekontrakt samt giltig legitimation.

Felaktiga fakturor från Telia

Det har kommit till styrelsens kännedom att Telia fortfarande debiterar en del hushåll i området på abonnemangskostnaden 99 kronor per månad. Avgiften som gäller telefoni ska ingå i samfällighetens centrala avtal.

Kontrollera dina Teliafakturor noga och kontakta Telias kundtjänst ifall ditt hushåll betalar för mycket. Då ska felet åtgärdas och du får dina pengar tillbaka.

Kontakta Telias kundtjänst på telefonnummer: 90200

Dags för vattenavläsning

Nu ska vi göra en avläsning av våra vattenmätare. Avläsningen gäller 2012 års förbrukning. Anledningen är att varje hushåll ska betala rätt summa för sitt vatten.

Information om detta har lämnats i alla brevlådor i området. Fyll i blanketten och lämna  uppgifterna i Peter Sundelins brevlåda på Arkeologvägen 42. Det går också bra att mejla informationen nedan till info@fornby.org

  • Adress
  • Mätare nummer
  • Mätarställning i kbm
  • Avläsningsdag
  • Telefon dagtid

Vattenavläsningen ska vara oss tillhanda senast den 28 februari.
Läs informationen som har gått ut här:
Avläsning av vattenmätare

Denna information gäller alla i Fornby, utom de som bor på Greta Arvidssons väg eftersom de har kommunalt vatten.

Telia levererar under vecka 41

Telia kommer inte att leverera internet-, telefoni- och tv-tjänsterna till den 30 september som utlovat. I stället kommer det att ske under oktober med start vecka 41.

Under vecka 40 kommer Telia att informera alla hushåll om installationen.

Nytt Teliaavtal påskrivet!

I juni 2012 skrev ordförande och kassör under det nya Teliaavtalet som beslutades på årsstämman. Avtalet kommer att aktiveras under sommaren och allt beräknas vara klart senast den 30 september 2012.

Avtalet innebär att samtliga fastigheter får tillgång till tv-paket Lagom (18 kanaler), internet med hastigheten 100Mbit ner, 10Mbit upp, samt bredbandstelefoni. I detta ingår också tvillingabbonemang som innebär att vi får kanalpaket Lagom på två boxar. Samfällighetsavgiften kommer att öka med cirka 216 kronor per månad, per fastighet.

Hur avtalet påverkar dig
De som har tjänster utöver ovanstående och vill ha kvar dessa behöver ej göra någon åtgärd. De som har tjänster utöver ovanstående och vill byta till ovanstående nivå kan kontakta Telia när det nya avtalet träder i kraft. Då kommer Telia att ta bort extratjänsterna utan kostnad och oberoende av befintliga bindningstider.

Mer information
Telia kommer att skicka ut mer information om tjänsterna under sommaren.