Nu närmar det sig årsstämma och val av nya styrelsemedlemmar.

Flera personer i styrelsen kommer att avgå, så vi söker både ledamöter och en suppleant.
Är du intresserad av att sitta i styrelsen så kontakta/kom förbi någon av oss i valberedningen.

Emma Erling på Arkeologvägen 34E
e_erling@hotmail.com eller 018-26 07 44.

Daniel Pettersson på Jan Fridegårdsväg 34
g.d.pettersson@gmail.com eller 070-377 50 98.