Trafiksäkerhetsåtgärder, extra debitering oktober

I enlighet med vad som beslutades på årsmötet så kommer en extra avgift att debiteras på nästa samfällighetsavgift. Den extra debiteringen är på 1000 kronor och denna avgift kommer att betala våra trafiksäkerhetsåtgärder i området som till exempel skyltar och farthinder.