Extra föreningsstämma 23 januari 2018

Styrelsen kallar härmed till extra föreningsstämma i Fornby samfällighetsförening då  försäljning av samfällighetsmark behandlas.

För mer information se tidigare inlägg på hemsidan.

Dagordning