Vattenavstängning 12/10 kl 03.00-04.00

Med anledning av den ännu icke lösta problematiken med den stora differens vi ser mellan faktisk vattenförbrukning och det vi debiteras så kommer vi att stänga av vattnet nu på Söndag (12/10) mellan 03.00-04-00. Detta gör vi för att förhoppningsvis kunna påvisa det ”svinn” som uppenbart existerar. För er innebär detta att under denna tiden (03-04) kommer det inte vara möjligt att använda något vatten. Har ni några funderingar kring detta så hör gärna av er.

Mats Falk gm Styrelsen