Alla inlägg av fredrik.jansson

Vattenavstängning 12/10 kl 03.00-04.00

Med anledning av den ännu icke lösta problematiken med den stora differens vi ser mellan faktisk vattenförbrukning och det vi debiteras så kommer vi att stänga av vattnet nu på Söndag (12/10) mellan 03.00-04-00. Detta gör vi för att förhoppningsvis kunna påvisa det ”svinn” som uppenbart existerar. För er innebär detta att under denna tiden (03-04) kommer det inte vara möjligt att använda något vatten. Har ni några funderingar kring detta så hör gärna av er.

Mats Falk gm Styrelsen

Debitering GA17 – GA20

Gemensamhetsanläggning 17 (GA17) är kostnader för vägar, belysning och gästparkeringarna. Typiska kostnader i denna anläggning är snöröjning, sandning, borttag av snö och sand, el, försäkring och administrationskostnader. Beslutad budget på årsstämman är 232 tkr.

Gemensamhetsanläggning 18 (GA18) är kostnader för alla grönytor, miljöstationer och bredband, telefon och kanalpaket. Typiska kostnader i denna anläggning är kostnader för gräsklippning, jord, sand, bredband, sophämtning, försäkring och administrationskostnader. Beslutad budget på årsstämman är 508 tkr.

Gemensamhetsanläggning 19 (GA19) är kostnader för alla vatten och avlopp. Typiska kostnader i denna anläggning är debiteringar från Uppsala Vatten, kostnader för försäkring och administrationskostnader. Beslutad budget på årsstämman är 336 tkr.

Gemensamhetsanläggning 20 (GA20)  är parkeringar. Efter att ha gått igenom debiteringen för jul-sep upptäcktes att ni som har en del i gemensamhetsanläggningen GA 20 inte har blivit debiterade. I debitering för okt-dec har detta hanterats genom att två kvartal har debiterats vid debiteringen för kvartal 4, dvs 705,73 kronor för de som har två andelar och 352,87 kronor för er som har en andel, se tabell nedan. Typiska kostnader i denna anläggning är el och administrationskostnader. Bedlutad budget på årsstämman är 35 tkr

Vill ni veta mer om de olika gemensamhetsanläggningarna och vad dessa innehåller och ert andelstal i respektive gemensamhetsanläggning kan ni logga in på lantmäteriets hemsida.

https://etjanster.lantmateriet.se/minfastighet/

Hör av er till Fredrik Jansson om ni har frågor eller funderingar. Jag bor på Jan Fridegårdsväg 10, tele 018-502099.

Länk till beslutad budget